Portfolio > Paintings

This work is about Nostalgia and appropriation.

Nostalgic Smoker
Nostalgic Smoker
2013